Aktualności od Quarry Life Award

Wybierz konkurs, aby przeczytać lokalne wiadomości.
31 paź 2011

Quarry visit Voronezh

On the 25th of October for the 3d time Bely Kolodets quarry opened its ‘doors’ for the students and young researchers of Voronezh State University and its Botanic Garden. Więcej

26 paź 2011

The QLA communication campaign in St.Petersburg

On October 13-14 the Quarry Life Award program was presented in 3 universities in St.Petersburg Więcej

06 paź 2011

IV Seminarium naukowe - bioróżnorodność w kopalniach

29 wrze?nia br. Grupa Góra?d?e we wspó?pracy z Katedr? Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego zorganizowa?a kolejn? edycj? seminarium naukowego po?wi?conego zagadnieniom ochrony bioró?norodno?ci na terenach kopalni odkrywkowych. Tematem tegorocznej ju? IV edycji seminarium by?a „Proprzyrodnicza rekultywacja oraz ochrona inter-situ na terenach eksploatacji surowców mineralnych”. Więcej

06 paź 2011

Biodiversity Seminar: Górażdże, Poland

Gorazdze Group, in collaboration with the Faculty of Natural and Technical Sciences from the Opole University, organized a new edition of a scientific seminar devoted to biodiversity protection issues at open mining sites. Więcej

19 wrz 2011

HeidelbergCement and BirdLife International sign a partnership agreement

On 16 September 2011, HeidelbergCement and the internationally recognised nature conservation organisation BirdLife International signed a co-operation agreement. The primary goal of this partnership is to further improve the protection of biodiversity at quarrying sites. Więcej

Strony