Malerzowice sand and gravel pit is a very interesting place. The whole object contains 3 big water areas and 2 small pools. The terrain amenable to HeidelbergCement Group is greatly varied (water, trees, sands, islands, rushes etc.). Due to the good water quality and plenty of fish Malerzowice quarry is a valuable place for birds. Moreover the location of the out of use quarry is also proper, namely, its proximity to Nysa River or closeness to the protected area – Bory Niemodlińskie.

The project is enlightened for inventory of nesting avifauna in Malerzowice. Many birds are strictly related to water conditions and its availability. Many rare and protected bird species can be found in areas exhibiting conditions similar to those of the Malerzowice quarry. It is known that during the summer many of sand martins (Riparia riparia) nest there. The rushes and islands are also perfect places for many birds!

During the project we will try to do an accurate inventory of avifauna. The results of the project could provide HeidelbergCement Group with many new solutions for increasing the biodiversity of birds not only in quarry Malerzowice but in other quarries.

------------------------

Kopalnia piasku Malerzowice jest bardzi interesującym miejscem. Cały obiekt zawiera w sobie 3 duże zbiorniki wodne oraz 2 mniejsze. Teren podlegający HeidelbergCement Group jest niesamowicie zróżnicowany (woda, drzewa, piaski, wysepki, szuwary itd.). W związku z rewelacyjną jakością wody i występowaniem wielu ryb Malerzowice są istotnym i atrakcyjnym miejscem życia dla ptaków. Co więcej, lokalizacja kopalni również jest odpowiednia, mianowicie, sąsiedztwo do Rzeki Nysy czy też bliskość do chronionego obszaru Borów Niemodlińskich.

Projekt nastawiony jest na inwentaryzację awifauny w Malerzowicach. Wiele ptaków jest ściśle związanych z dostępnością i jakością wody. Wiele rzadkich i chronionych gatunków ptaków może występować na obszarach kopalni Malerzowice. Wiadomo, że podczas lata widziane są tutaj kolonie jaskółek brzegówek (Riparia riparia). Szuwary oraz wyspy są idealnym miejscem dla wielu ptaków!

Podczas trwania projektu postaramy się przeprowadzić dokładną inwentaryzację lęgowej awifauny.  Wyniki projektu będą mogły dostarczyć zarządowi HeidelbergCement Group wiele sugestii, których celem będzie zwiększenie bioróżnorodności, nie tylko w tej kopalni - Malerzowice, ale również i w innych.