Celem projektu jest przygotowanie przewodnika zawierającego zestaw zadań, gier terenowych i zagadek dostosowanych dla dzieci i młodzieży na różnych poziomach edukacyjnych. Teren kopalni KSM Nowogród Bobrzański nadaje się do poznawania uroków przyrody przez osoby niepełnosprawne ze względu na brak barier terenowych i bardzo dobre oznakowanie terenu. Przewodnik zostanie opracowany przez uczniów Zespołu Szkół Ekologicznych przy współpracy ze studentami Uniwersytetu Zielonogórskiego. Całość przedsięwzięcia będą koordynować nauczyciele przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii) oraz nauczyciele języków obcych.