W jaki sposób zaangażować lokalną społeczność w obserwacje przyrody? Jak zdobyć dane o gatunkach trzmieli występujących wokół kopalni? Na te pytania postanowiliśmy znaleźć odpowiedzi w edycji konkursu QLA 2018! Dlatego też stworzyliśmy innowacyjne i proste rozwiązanie – aplikacje „Znajdź trzmiela”, którą każdy za darmo może ściągnąć na swój telefon czy tablet i za jej pomocą przesyłać do nas zdjęcia. Efekt? Społeczne zaangażowanie oraz zupełnie nowy wymiar badawczy. Aby jak najskuteczniej dotrzeć do społeczności ze swoim pomysłem przygotowaliśmy kilka rozwiązań, m.in. specjalne paczki z nasionami ręcznie zbieranymi z terenu Kopalni Górażdże oraz wystawę fotograficzną „Niezwykły świat pszczół Kopalni Wapienia Górażdźe”.

 

 
How to get involved local community in wildlife observations? How to gain data about bumblebees dversity arround the limestone Quarry?  We decided to participate QLA 2018 to answer such questions! That is why we created innovative and simple solution - "Bumblebee Detector" app, which everybody can use on their tablet or mobile phone and send photos to us. The effect? Social involvement and totally new research dimension. In order to reach to local community with our idea we prepared few solutions, i.a. intentional packages of seeds picked up from the Quarry area and photo exhibition:  "Unusual world of bees in Górażdże Limestone Quarry".