Partycypujące kopalnie w

Kopalnie stanowią własność prywatną. Ze względów bezpieczeństwa nie wolno wchodzić na ich teren bez zezwolenia.