Pierwsza wizyta zespołu projektowego w kopalni „Nowogród Bobrzański” miała miejsce jeszcze na etapie przygotowania wniosku. Rekonesans w terenie uznaliśmy za niezbędny krok w kierunku pozyskania danych, pozwalających na ostateczne sformułowanie założeń projektu. Nasz wyjazd miał miejsce w dniu 12.10.2017. Wejście na teren obiektu zostało poprzedzone rozmową z kierownikiem, który przedstawił charakterystykę obecnej działalności kopalni wraz ze szczegółowymi planami jej rekultywacji, a także przybliżył zasady bezpieczeństwa. Kierownik był także naszym przewodnikiem po obszarze kopalni oraz odpowiadał na wszelkie pojawiające się pytania.

Our first visit in Nowogród Bobrzański mining site was before we prepared the proposal of project. It was important for us to collect data and finalize our design’s objectives. Our trip took place on 12th october 2017. Before we entered to the object, we had met manager of the mine, who told us about present activity of the complex, reclamation plans and safety rules. Manager also was our guide and answered to all questions we had.

www.instagram.com/quarrylife_upwroc/