W dniu 12.10.2017, podczas pracy w terenie pobraliśmy próbki gleby z 5 punktów na piaszczystym obszarze wyznaczonym pod rekultywację oraz jedną próbę żyznego nadkładu humusowego. Pozyskany materiał przetransportowaliśmy do laboratoriów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dodatkowo, sporządziliśmy fotograficzną dokumentację wkraczającej flory.
W listopadzie zajęliśmy się pracą w laboratorium w celu określenia podstawowych właściwości gleb. Przeanalizowaliśmy ich pH w wodzie oraz KCl oraz zasolenie. Uzyskane wyniki pozwoliły nam zorientować się, z jakim materiałem mamy do czynienia, dzięki czemu mogliśmy przygotować ostateczny plan projektu, uwzględniając specyficzne warunki kopalni.

On 12th October 2017 we collected soil samples during works on a field. Six locations were chosen- five on sandy area designed for reclamation and one from place where potentially productive material was expected. Then, we transported samples to Wroclaw University of Environmental and Life Sciences and prepared them for analysis. Additionally, we noticed signs of natural succession, so we made photo records of flora.
In November we worked in a laboratory to learn more about soil properties. We analyzed pH in water and 1M KCl and salinity. Results were helpful during finalizing our design’s objectives. We could verify them paying attention to specific conditions in chosen mining site.

www.instagram.com/quarrylife_upwroc/