12.03.2018r
Wyjazd do kopalni w Nowogrodzie Bobrzańskim. Poszczególne zespoły wykonują badania terenowe.

Geografowie pod przewodnictwem pani Marzeny Wolny oraz sekcja GPS kierowana przez panią Adę Topczewską przeprowadzają badania geologiczno - geograficzne i zastanawiają się nad przygotowaniem gier terenowych.

Emilia Lokś - szkolny herpetolog - poszukuje śladów bytności płazów i gadów.

Utrzymujące się mrozy znacznie utrudniają pracę biologom. Mimo to:
• botanicy znaleźli stanowisko podbiału pospolitego (Tussilago farfara),
• zoolodzy natrafili na tropy zwierząt.

***

12 March 2018
School trip to the mine.
A school trip to the mine in Nowogród Bobrzański. Different teams carrying out field studies.
Geographers under the guidance of Mrs. Marzena Wolny and the GPS section guided by Mrs. Ada Topczewska carrying out geological-geographical research and wondering how to prepare outdoor games and activities.
Emilia Lokś- school herpetologist- searching for the tracks of amphibians and reptiles.
Persistent frosts making it difficult for biologists to work. In spite of unfavourable conditions:
· botanists found coltsfoot site (Tussilago farfara in Latin)
· zoologists came across animals tracks.