Wraz z nadejściem wiosny projekt wkroczył w kolejny etap, związany z zakładaniem doświadczenia wazonowego. W celu pozyskania odpowiedniej ilości piaszczystego materiału, mającego pełnić rolę podłoża, w dniu 5 kwietnia zespół ponownie udał się do kopalni „Nowogród Bobrzański”. Poinstruowani przez kierownika na temat zasad BHP, zajęliśmy się pracą w terenie. Oprócz pobrania kilkudziesięciu kilogramów piasku na potrzeby napełnienia wazonów, pozyskaliśmy także mniejsze próbki z powierzchniowej warstwy gruntu na cele analiz mikrobiologicznych. Dodatkowo w ciągu kilku ostatnich tygodni zbadaliśmy skład granulometryczny utworów z terenu kopalni.

With the arrival of spring and better weather conditions our project moved on to the next phase. We are planning to set up the pot experiments with plants. For this purpose, we revisited Nowogród Bobrzański mining site on 5th April 2018 and collected several kilograms of sandy material. Before that we completed a safety course with manager of the mine. Furthermore we collected samples from surface horizons of soils for microbiological analysis. Additionally during last two weeks we measured soil texture in the lab.

www.instagram.com/quarrylife_upwroc/