Tak jak wspominaliśmy ostatnio - obecnie prowadzimy badania właściwości piaszczystych próbek. W ciągu ostatnich kilku dni prace w laboratorium skupiły się na poznaniu kwasowości hydrolitycznej oraz sumy kationów zasadowych przy użyciu metody kolorymetrycznej. Rozpoczęło się również badanie pojemności wodnej niezaburzonego materiału pobranego za pomocą cylinderków Kopeckiego, które potrwa przez kolejne kilka tygodni.
A po pracy w laboratorium poszliśmy zakładać doświadczenie…

As we mentioned before, we are conducting analyses of our sandy material’s properties. During last few days, laboratory work focused on acknowledging the hydrolytic acidity and sum of base cations, using colorimetric method. Beside of that, we analysed measurement of soil infiltration capacity by analysis of intact soil samples using Kopecky cylinders.
And after work in laboratory, we went to start pot experiment…

www.instagram.com/quarrylife_upwroc/