Długie dni i duża ilość światła słonecznego sprzyjają wegetacji, dlatego postanowiliśmy to wykorzystać i rozpocząć nasze doświadczenie wazonowe. W dniu 13.04 przygotowaliśmy podłoże do wysiewu mieszanki roślinnej. Użyliśmy 24 donic, które zostały napełnione kolejno
1. piaszczystym materiałem bez dodatków,
2. piaskiem z dodatkiem nawozu NPK,
3. piaskiem z 5 % domieszką biowęgla oraz
4. piaskiem z biowęglem oraz nawozem.
Każdy wariant został wykonany w 6 powtórzeniach. Po zwilżeniu podłoża wodą, pozostawiliśmy donice w celu umożliwienia połączenia się poszczególnych komponentów nawozowych z glebą. Po upływie kilku dni na tak przygotowane podłoże wysiejemy nasiona roślin.

Long days and high amount of sunlight cause good weather conditions for plants. Due to that fact we decided to start our pot experiment. On 13 th April we prepared substrate for plants. 24 pots were filled with:
1. Sandy material without additives,
2. Sand with NPK fertilizer,
3. Sand with 5 % of biochar additive,
4. Sand with biochar and fertilizer,
Each variant was performed in 6 repetitions. After pre-weting the ground, we left pots to compose additives with sand. Plants are planning to be seeded in few days.

www.instagram.com/quarrylife_upwroc/