Przygotowując się do spotkań z lokalną społecznościa, zamieszkującą okolice kopalni wapienia Górażdże skorzystaliśmy z naszych własnych zasobów przyrodniczych. Podczas poprzedniej edycji, realizując zadania ochrony czynnej pszczół zbieraliśmy nasiona roślin motylkowych z terenów zrekultywowanych na kopalni! Czas zatem je wykorzystać jako element promocyjny w kampanii monitoringu społecznego! Preparing for meetings with local communities around Górażdże Limestone Quarry we used our own natural resources. During last edition of QLA contest in 2016 we collected seeds from reclaimed sites of the Quarry. It is the right time to used them as advert element of our social monitoring campaign!