21 marca przystąpiliśmy do prac zmierzających do uporządkowania terenu wokół zbiornika przygotowanego do rozrodu płazów. Usunęliśmy zbyteczną roślinność porastającą okolice zbiornika, tak by był on bardziej nasłoneczniony. Stworzyliśmy również odsłonięte, nasłonecznione miejsca które powinny sprzyjać wygrzewaniu się jaszczurek zwinek. Ścięte rośliny wykorzystaliśmy do utworzenia korytarza ekologicznego między zbiornikiem, a pobliskim lasem. Dzięki temu płazy będą mogły migrować między siedliskami letnimi, a stanowiskami rozrodu, które znajdują się na terenie żwirowni. Prawdopodobnie niektóre z nich (a także gady i inne zwierzęta) wykorzystają te konstrukcje jako zimowiska. Ponadto uzupełniliśmy kompostem pryzmę utworzoną podczas naszej poprzedniej wizyty.

Autorzy fotografii: B. Najbar, M. Wieczorek, R. Rektor, M. Szkudlarek