25 marca prowadziliśmy głównie obserwacje faunistyczne. Ponadto doświetliliśmy fragment nadmiernie zacienionego terenu, przygotowując go tym samym do wysypania pryzmy kamieni, mającej stanowić istotny element kserotermicznego charakteru tego cennego siedliska. Miejsce to połączyliśmy z wcześniej przygotowaną stertą gałęzi, schodzącą w poprzek stromej skarpy, mającą w przyszłości stanowić dogodne, alternatywne miejsce do wygrzewania się i ukrywania ciepłolubnych gadów.
Do ciekawszych naszych obserwacji należy z pewnością zaliczyć oleicę fioletową (Meloe violaceus) – chrząszcza z rodziny oleicowatych (Meloidae). Przedstawiciele tego gatunku zasiedlają głównie bardzo nasłonecznione, suche stanowiska, dlatego pielęgnacja tego obszaru pod kątem bytowania ciepłolubnych zwierząt powinna być priorytetem.
Co prawda jeszcze w zimnej wodzie – ale już obserwowaliśmy drapieżne larwy ważek (Odonata), pluskwiaki pluskolce pospolite (Notonecta glauca), chrząszcze toniaki żeberkowe (Acilius sulcatus), a z mięczaków błotniarki stawowe (Lymnaea stagnalis).

Autorzy zdjęć - Dr Magdalena Wieczorek, mgr Michał Szkudlarek