Podczas obserwacji strefy litoralnej stawu zaobserwowaliśmy obecność kilku
powszechnie występujących żab wodnych (Pelophylax kl. esculentus). Były to osobniki
przeobrażone w zeszłym roku, jak i dorosłe, które tej wiosny zapewne przystąpią do godów.
Natomiast niespodzianką było stwierdzenie dorosłej samicy traszki zwyczajnej (Lissotriton
vulgaris) – gatunku, którego dotychczas w stawie nie obserwowano. Jest to przedstawiciel płazów
ogoniastych, a dokładniej traszek, nazywanych także trytonami.
Mamy nadzieję, że uda nam się zaobserwować i pokazać Wam zdjęcia także samca traszki
zwyczajnej z tego stanowiska w pełni rozwoju szaty godowej, gdyż generalnie ich piękno robi
duże wrażenie.