Wiosna to czas wzmożonej migracji ptaków. W tym okresie zbiorniki wodne odgrywają ważną rolę jako schronienie i miejsce odpoczynku w trakcie wędrówki. Od połowy marca udało się zaobserwować takie ptaki migrujące, jak m.in. cyraneczki (najmniejszy gatunek kaczki w Polsce) gęsi zbożowe i białoczelne (dla tych gatunków gęsi Polska jest jedynie miejscem zimowania), rożeńce, głowienki. Pojawiły się śmieszki, dla których wyspy na terenie zbiornika Rakowice, są potencjalnym miejscem lęgowym. O nadchodzącym okresie lęgowym przypominały nam śpiewające w nadrzecznych zaroślach potrzosy oraz tokujące perkozy dwuczube, prezentujące swój fascynujący taniec godowy.