Maj upłynął pod znakiem niezwykle ciekawych obserwacji. Na szczególną uwagę zasługuje nie tylko odnalezienie wspomnianego wcześniej pierwszego dla zbiornika puchacza, ale także obserwacja nienotowanych w tym miejscu wcześniej hełmiatek (2 samce i 1 samica) oraz pojedynczej żołny!
Oprócz nich do widzianych w maju rzadkości można zaliczyć również rybołowa, który i w tym roku zalatuje nad zbiornik, by łowić w nim ryby.
Na żwirownię w końcu doleciały długo oczekiwane rybitwy! Podczas przelotu obserwowano stado 30 rybitw czarnych, dla których nie ma tam jednak dogodnych warunków do gniazdowania, a także kilkanaście rybitw rzecznych. Spośród nich na stałe pozostało 11 par, które założyły gniazda i wysiadują jaja.
Jak co roku w nadbrzeżnych skarpach swoje norki wykopały brzegówki, których kolonia podczas majowego liczenia wyniosła 160 nor!
Na zbiorniku regularnie obserwowano sieweczki rzeczne które w poprzednich latach podejmowały tu próby lęgu, jednak jak do tej pory nie udało się zaobserwować jasnych sygnałów świadczących o tym, że i w tym roku gdzieś w pobliżu znajdowało się gniazdo.
Na terenie żwirowni obserwowano też pojedynczego śpiewającego samca dziwonii.