Czerwiec był miesiącem, w którym migracja zwolniła tempa. Na żwirowni, poza gatunkami stale na niej przebywającymi, pojawiały się pojedyncze ptaki siewkowe które nie podjęły lęgów w tym sezonie (batalion, sieweczki rzeczne, łęczaki).
Na skoszonej przez nas wyspie wciąż kręcą się śmieszki i duże mewy, jednak niestety nie przystąpiły one do lęgów.
Na okolicznych żwirowych łachach wciąż pojawiają się sieweczki rzeczne i brodźce piskliwe, jednak wciąż nie udało nam się potwierdzić, czy są to ptaki lęgowe.
Niestety w okresie pomiędzy naszymi wizytami najprawdopodobniej zostały zalane gniazda rybitw rzecznych, ponieważ liczba wysiadujących ptaków zmniejszyła się z 11 do 4. Nasz zespół interweniował w tej sprawie w zeszłym sezonie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, jednak najwidoczniej nie przyniosło to wyraźnych skutków. W związku z tym planujemy już budowę tymczasowych platform dla rybitw, które będą mogły one bezpiecznie wykorzystać w kolejnym sezonie.
Ciekawostką jest przesiadująca razem z rybitwami rzecznymi pojedyncza rybitwa białoczelna, która również mogłaby potencjalnie wyprowadzić lęgi w tym miejscu.
Po zbiorniku pływają już młode perkozy dwuczube, które przesiadują często na grzbietach swoich rodziców.