Podczas trwania naszego projektu największa uwagę skupiamy na czajce. Jako nasz gatunek parasolowy jest ona wskaźnikiem zmian w bezpośrednim otoczeniu KSM Ruda oraz ptakiem indeksu FBI

Przedstawicieli czajki obserwowaliśmy od 18.03 do 17.06. Z początkowego stada składającego się z 17 osobników, na terenie projektu lęgi wyprowadziły 3 pary. Ostatnia nasza obserwacja wskazywała na 10 osobników. Można więc zakładać, że byli to rodzice z osobnikami młodocianymi. Według naukowych danych, na 4 złożone jaja do wieku lotności dożywa 20-25% piskląt. Nasze obserwacje są tego potwierdzeniem. Do 6 dorosłych dołączyły 4 młode ptaki

Od początku lipca nie obserwujemy już czajek na terenie projektu. Przypuszczamy, że nasze osobniki dołączyły do samotnych ptaków i rozpoczęły wędrówkę na swoje zimowiska

Przyczyną takiego stanu może być występująca w Polsce susza. Czajki, które posiadają krótki dziób wymagają wilgotnego siedliska, w którym poszukują pokarmu. Brak pożywienia zmusza czajki do migracji i opuszczania biotopu lęgowego

Przypuszczamy, że pod koniec lata na terenie naszego projektu ponownie będziemy mogli obserwować czajki. Będą to jednak osobniki migrujące z północy Europy w kierunku w basenu Morza Śródziemnego. Szczyt migracji przypada w październiku i listopadzie, gdyż Polska jest miejscem skrzyżowania szlaków wędrówkowych ptaków siewkowych prowadzących z północno-wschodniej Europy, Skandynawii oraz Syberii, na zimowiska w południowej i zachodniej Europie oraz w Afryce