W ostatnich kilku tygodniach roślinność zielna w obrębie żwirowiska, a zwłaszcza w pobliżu wody, znacznie się zagęściła i podrosła, pomniejszając płaty kserotermów. Dlatego przystąpiliśmy do usuwania nadmiaru roślinności ze stanowisk lądowych, na których chcemy zachować duże nasłonecznienie. Dzięki temu mamy nadzieję nadal utrzymać dogodne siedliska dla zwierząt ciepłolubnych, szczególnie dla gadów oraz niektórych interesujących i rzadkich gatunków owadów.

W toni wodnej obserwowaliśmy bardzo wyrośnięte i żerujące kijanki żab z grupy zielonych i brunatnych, a ponadto bardzo liczne larwy traszek zwyczajnych w różnych stadiach rozwoju. Ilość tych ostatnich bardzo nas zaskakuje, zwłaszcza, że podczas poprzednich badań prowadzonych na tym terenie, za jednym razem maksymalnie obserwowaliśmy tylko 3 przedstawicieli tego gatunku. Najwidoczniej stworzone i pielęgnowane przez nas siedlisko okazało się dla nich wyjątkowo dogodne. Oczywiście, już tradycyjnie poza wymienionymi gatunkami, dokonaliśmy licznych obserwacji dorosłych żab z rodzaju Pelophylax i jaszczurek zwinek, które po zakończeniu okresu godowego i złożeniu jaj, skupiają się głównie na intensywnym odżywianiu. Całość tętni życiem i cieszymy się z tego, że choć trochę przyczyniamy się do zwiększenia bioróżnorodności na tym terenie.