Sierpień i wrzesień był miesiącem, w którym wykonywaliśmy ostatnie prace projektowe. Obejmowały one skonstruowanie specjalnych platform pływających, które mają zwiększyć szansę na sukces lęgowych rybitw rzecznych i perkozów dwuczubych, które co roku tracą lęgi w wyniku podnoszenia poziomu wód na zbiorniku. Większa platforma dla rybitw ma wymiary 1x2 metry i tuż przed zwodowaniem będzie pokryta podłożem żwirowym.
Cztery mniejsze platformy dla perkozów będą natomiast pokryte warstwą roślinności.
Na zdjęciach duża platforma w trakcie budowy oraz po złożeniu.