Celem jest podniesienie atrakcyjności społecznej terenu Kopalni Surowców Mineralnych Malerzowice poprzez zaprojektowanie dydaktycznej ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej dla mieszkańców okolicznych miejscowości. Prace miałyby trzy etapy. W pierwszym zapoznano by się z wynikami wcześniejszych inwentaryzacji i obserwacji przyrodniczych na tym terenie. Na podstawie zebranych danych studenci Koła Naukowego Biologów podzieliliby się na grupy w zależności od specjalizacji przyrodniczych. W drugim etapie zespoły studentów inwentaryzowałyby teren, notując wybrane grupy zwierząt, roślin i siedlisk przyrodniczych. Oprócz notatek, które pomogłyby w późniejszym opracowaniu danych, grupy działające w terenie fotografowałyby miejsca ciekawe, warte uwzględnienia w projektowanej ścieżce. Na podstawie raportów oraz wyników badań terenowych sporządzono by listę interesujących gatunków zwierząt oraz roślin występujących na terenie kopalni. W etapie trzecim, dysponując zebranymi wynikami oraz materiałem fotograficznym, przystąpiono by do części końcowej projektu, czyli wyznaczenia trasy ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej, wraz graficznym opracowaniem tematycznych plansz dydaktycznych przystanków ścieżki. 

Kolejna inwentaryzacja za nami

Uzupełniamy dalej nasze zaległości. Kolejna inwentaryzacja była przeprowadzona głównie pod kątem roślin naczyniowych, jednakże kilka nowych gatunków zwierząt również zawitało na naszej liście dotychczasowych zaobserwowanych gatunków.

Więcej
06lip

Inwentaryzacja przyrodnicza

Po dłuższej przerwie chcielibyśmy nadrobić nasze zaległości i przedstawić postępy w prowadzonym projekcie. Praca nasza opierała się głównie na obmyślaniu planu działania oraz inwentaryzacji przyrodniczej. Na naszej liście znalazło się kilka ciekawych gatunków roślin, a także zwierząt.

Więcej
28cze

Wizyta w Kopalni Surowców Mineralnych w Malerzowicach

Przybyliśmy z wizytą do kopalni w celu odbycia szkolenia BHP oraz rozeznania w terenie, gdzie docelowo będzie prowadzony projekt. Po dotarciu nad zbiornik wodny rozpoczęliśmy oględziny, a także debaty związane z naszymi wizjami kolejnych kroków odnośnie projektu ścieżki dydaktycznej. Na zakończenie wykonaliśmy fotografię terenowe.

Więcej
12kwi