Projekt ten jest kontynuacją i uzupełnieniem projektu „Measures to optimize the habitat conditions within the KSM Nowogród Bobrzański”, realizowanego podczas IV edycji konkursu QLA w 2016 r. Po pięciu latach planujemy zbadać kondycję populacji i określić skład gatunkowy herpetofauny na terenie żwirowni w Nowogrodzie Bobrzańskim, by ocenić skuteczność wcześniejszych działań w zakresie tworzenia nowych miejsc bytowania tej grupy zwierząt i ich ewentualnej modyfikacji. Przeprowadzona analiza pozwoli na wykonanie przemyślanych i sprawdzonych zabiegów ochrony czynnej, których celem będzie zwiększenie heterogenności środowiska i stworzenie warunków do powstania dogodnych mikrosiedlisk do zimowania, składania jaj, wygrzewania się, schronienia, godów i polowania. Uzupełnieniem będzie dokumentacja fotograficzna, wystawa fotograficzna promująca projekt oraz kompleksowa edukacja przyrodnicza i ekologiczna lokalnej społeczności i gości Centrum Nauki Keplera-Centrum Przyrodniczego w Zielonej Górze.