Polityka Prywatności HeidelbergCement AG

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych na tych stronach:
HeidelbergCement AG (w dalszej części "my")

Reprezentowane przez:
Dr. Dominik von Achten, Chairman
Dr. Lorenz Näger, Deputy Chairman
Kevin Gluskie
Hakan Gurdal
Jon Morrish
Ernest Jelito
​Chris Ward

Berliner Straße 6
D-69120 Heidelberg
Niemcy
Telefon: +49 6221-481-0
Faks: +49 6221-481-13217
E-mail: info@heidelbergcement.com

Inspektor ochrony danych:

+49 6221 481 34567
datenschutz@heidelbergcement.com

1. Gromadzenie i przetwarzanie danych

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe, o ile dostarczą nam Państwo formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej lub w inny sposób, na przykład za pomocą poczty elektronicznej. Ponadto zbieramy i przetwarzamy dane, które powstają podczas korzystania z naszej strony internetowej. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (RODO), niemiecką ustawą o ochronie danych (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG) i niemiecką ustawą o telemediach (Telemediengesetz - TMG). Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Poniżej informujemy szczegółowo o tym, jakie dane przetwarzamy w jaki sposób i na jakiej podstawie prawnej. Ponadto informujemy o Twoich prawach i czasie przechowywania Twoich danych.

2. Przetwarzanie danych do rejestracji i udziału w konkursie QLA; ZGODA na ujawnienie swoich danych publicznie

Aby wziąć udział w konkursie Quarry Life Award, wymagane jest konto użytkownika. Przed złożeniem propozycji projektu należy założyć konto w naszej witrynie Quarry Life Award (np. Https://www.quarrylifeaward.com). Co więcej, przetwarzamy twój adres IP, aby móc udowodnić twoje wprowadzenie danych w naszym formularzu zgłoszeniowym. Aby utworzyć konto, musisz najpierw przekazać nam swój adres e-mail. Po przesłaniu swojego adresu e-mail w naszym formularzu rejestracyjnym otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, w której musisz kliknąć łącze, aby potwierdzić rejestrację. Ta wiadomość e-mail z potwierdzeniem jest niezbędna do zweryfikowania Ciebie jako właściciela wstawionego adresu e-mail. Bez kliknięcia tego linku nie będziesz zarejestrowany. W takim przypadku usuwamy Twój adres e-mail po krótkim czasie w trybie rutynowym.

Przetwarzamy Twój adres e-mail i hasło zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jedynie w celu dostarczenia konta na stronie internetowej Quarry Life Awards i przesłania wiadomości niezbędnych do udziału w Quarry Life Award.

Po potwierdzeniu rejestracji możesz przesłać swoje imię, nazwisko, zawód, organizację / uniwersytet oraz kraj, w którym będziesz uczestniczyć. Potrzebujemy tych danych do udziału w konkursie, a zatem zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Co więcej, możesz dobrowolnie przekazać nam swoje zdjęcie z Twoją krótką biografią i linkami do twoich profili w mediach społecznościowych i strony internetowej. Oczywiście, możesz podać nam więcej danych podczas uczestnictwa i składania Twojej propozycji oraz Twojego raportu końcowego. Przekazując nam te dane, dajesz nam zgodę na zapisanie tych danych na naszych serwerach i udostępnienie ich koordynatorom międzynarodowym i krajowym, a także członkom jury krajowego i międzynarodowego.

Przesyłając raport końcowy, dajesz również swoją wyraźną zgodę na to, że go przechowujemy i publicznie udostępniamy w archiwum na naszej stronie internetowej.

Ponadto informacje, które przekazujesz nam biorąc udział w konkursie będą przetwarzane zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez Krajowych i Międzynarodowych koordynatorów, a także Krajowych i Międzynarodowych Członków Jury w celu oceny i publikacji projektów.

ZGODA na publiczne ujawnienie swoich danych 

Jeśli nie ukryjesz swojego profilu, aktywując opcję "Ukryj mój profil dla innych użytkowników", wyrażasz zgodę na publiczne udostępnienie następujących danych:

  • Imię i nazwisko
  • Organizacja / uniwersytet
  • Adresy URL
  • Krótki życiorys

Ponadto Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione w przypadku publikacji badań, które nam przesłałeś. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe innym podmiotom z Grupy HeidelbergCement w celach związanych z przetwarzaniem danych, dla których pierwotnie przekazałeś swoje dane osobowe. Niektóre z tych podmiotów znajdują się w krajach, które nie są uważane za zapewniające taki sam poziom ochrony danych jak kraje EOG. Rozumiesz i zgadzasz się na takie międzynarodowe przesyłanie swoich danych osobowych, przesyłając lub zamieszczając informacje za pośrednictwem strony internetowej Quarry Life Award.

Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie bez podania przyczyny, kontaktując się z nami za pośrednictwem wyżej wymienionych danych kontaktowych. Jeśli wycofasz swoją zgodę, nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Musimy jednak usunąć tylko te dane, które zebraliśmy na podstawie Twojej zgody. Dane, które zbieramy i przetwarzamy na innych podstawach prawnych, możemy nadal przetwarzać, o ile spełnione są wymagania dotyczące tej podstawy prawnej.

3. Przetwarzanie danych osobowych podczas publicznego głosowania

Aby zapewnić sprawiedliwy proces głosowania i zapobiec podwójnemu głosowaniu, wszyscy głosujący muszą zarejestrować swój adres e-mail i hasło. Po przesłaniu swojego adresu e-mail w naszym formularzu rejestracyjnym otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, następnie  musisz kliknąć na link , aby potwierdzić rejestrację. Ta wiadomość e-mail z potwierdzeniem jest niezbędna do zweryfikowania Ciebie jako właściciela wpisanego adresu e-mail. Bez kliknięcia tego linku nie będziesz zarejestrowany. W takim przypadku usuwamy Twój adres e-mail po krótkim czasie w trybie rutynowym. Korzystamy z danych osobowych udostępnionych przez Ciebie w oparciu o  podstawę prawną z Art. 6 ust.1 lit. f) RODO wyłącznie w celu zapewnienia uczciwego procesu głosowania i zapobiegania podwójnemu głosowaniu, co  stanowi  nasz prawnie uzasadniony interes. Twoje dane zostaną usunięte wkrótce po zakończeniu okresu głosowania.

4. Przetwarzanie danych osobowych podczas kontaktu z nami

Jeśli podasz nam dane osobowe podczas kontaktowania się z nami, np.. e-mailem , zbieramy i przetwarzamy dane zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit b) RODO dla  wykonania umowy z Tobą lub w celu podjęcia kroków na Twoją prośbę przed zawarciem umowy, lub zgodnie z Art. 6 ust. 1 punkt f) RODO, w celu wynikającego z naszego prawnie uzasadnionego interesu, aby udzielić odpowiedzi na Twoją prośbę. Może być konieczne przekazanie Twojej prośby i danych do firmy partnerskiej, aby móc na nie odpowiedzieć. Nie używamy Twoich danych poza te cele. Zobacz także dalsze informacje na temat twoich praw w par. 11 niniejszej Polityki prywatności. Usuwamy dane osobowe przesłane wraz z wnioskiem po 2 (dwóch) miesiącach od otrzymania lub przesłania tych wniosków , chyba że istnieje inna podstawa prawna do przechowywania. Zobacz również dalsze informacje na temat przechowywania naszych danych w ust. 12 niniejszej Polityki prywatności.

5. Przetwarzanie danych za pomocą plików cookie i logów

Zgodnie z Art. 6 ust.1 lit. f) RODO, nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane pliki cookies, których potrzebujemy, aby zapewnić wszystkie funkcje naszych stron internetowych, a także analizować zachowania użytkowników na naszych stronach internetowych. Plik cookie to mały plik, który przechowuje określone informacje o urządzeniu dostępowym użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie itp.) na takim urządzeniu. Gdy takie urządzenie uzyskuje dostęp do witryny naszego serwera, serwer komunikuje się z takimi plikami cookies. Serwer może ocenić informacje przechowywane w pliku cookie za pomocą różnych metod. Pliki cookies umożliwiają nam np. rozpoznawanie i śledzenie użytkowników. Robimy to, ponieważ mamy prawnie uzasadniony interes, aby zoptymalizować nasze witryny i poprawić komfort korzystania z witryny przez naszych użytkowników. Używamy sesyjnych cookies, które będą automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, a także trwałych plików cookies, które pozostają w urządzeniu przez określony czas.
W dowolnym momencie możesz usunąć pliki cookies  z przeglądarki. Co więcej, możesz akceptować lub dezaktywować pliki cookies całkowicie lub w przypadku niektórych stron internetowych za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie można znaleźć w punkcie 6 niniejszej Polityki prywatności dotyczącej Google Analytics.

Ponadto, zgodnie z Art. 6 ust.1 lit. f) RODO, każda strona internetowa używa plików dziennika, tj. dla każdego wyświetlenia strony, dane dostępowe są zapisywane w dzienniku serwera. Zapisany rekord danych zawiera następujące szczegóły:
• Twój adres IP, data, godzina, plik, do którego uzyskiwany jest dostęp, status, prośba, jaką twoja  przeglądarka wysłała do serwera, ilość przesłanych danych oraz strona internetowa, z której uzyskałeś dostęp do żądanej strony (referrer), a także
• Informacje o produkcie i wersji przeglądarki, systemie operacyjnym i kraju pochodzenia.
Dane dziennika będą usuwane co 14 dni w trybie rutynowym, tzn. wszelkie zawarte w nim dane zostaną bezpowrotnie usunięte. Takie tymczasowe przechowywanie służy wyłącznie ochronie naszych stron przed atakami lub niewłaściwym wykorzystaniem. Nie wykorzystujemy danych z dziennika poza tym celem.

6. Google Analytics

Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. z siedzibą w USA ("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, pliki tekstowe umieszczane na Twoim komputerze, aby pomóc stronie analizować sposób korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny będą zwykle przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przekazywanie danych przez administratora lub podmiot przetwarzający w Unii Europejskiej organizacjom w USA, które same zatwierdziły swoją przynależność do programu Tarczy Prywatności UE-USA, na którą składają się zasady wydane przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych i zobowiązały się do ich przestrzegania, są dozwolone. Firma Google sama potwierdziła swoją zgodność z Tarczą Prywatności UE-USA  i zobowiązała się do przestrzegania jej zasad.

W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, Google skróci uprzednio adres IP w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również na rzecz innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest wysyłany i skracany przez serwery Google w USA. Anonimizacja IP jest aktywna na tej stronie. W naszym imieniu Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu do dostawcy witryny. Mamy prawnie uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszych stron internetowych i marketingu.

Możesz wyłączyć stosowanie plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu i wykorzystywaniu przez Google danych (plików cookies i adresów IP), pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
Pamiętaj, że musisz wyłączyć śledzenie dla każdej używanej przeglądarki, aby całkowicie uniemożliwić śledzenie z Google Analytics. Pamiętaj również, że będziesz ponownie śledzony, jeśli usuniesz plik cookie rezygnacji lub po jego wygaśnięciu.

Więcej informacji na temat polityki prywatności Google można znaleźć na stronie: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/ (zewnętrzny link do Google).

7. Mapy Google

Na naszych stronach internetowych korzystamy z usług Google Maps, serwisu firmy Google Inc. z siedzibą w USA (w serwisie Google). Włączając tę usługę do naszych stron internetowych dane odwiedzających witrynę mogą zostać przesłane do Google. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie prawnej z Art. 6 ust.1 lit. f) RODO ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes, aby nasze strony były bardziej atrakcyjne dla odwiedzających naszą stronę. Dzięki Mapom Google możemy zaoferować interaktywną mapę, która pozwala odwiedzającym naszą witrynę wyświetlać nasze lokalizacje i uzyskiwać wskazówki dojazdu.

Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przekazywanie danych przez administratora lub podmiot przetwarzający w Unii Europejskiej organizacjom w USA, które same zatwierdziły swoją przynależność do programu Tarczy Prywatności UE-USA , na którą składają się asady wydane przez  Departament Handlu Stanów Zjednoczonych i zobowiązały się do ich przestrzegania są dozwolone. Firma Google sama potwierdziła swoją zgodność z Tarcza Prywatności UE-USA i zobowiązała się do przestrzegania jej zasad.

Więcej informacji na temat polityki prywatności Google można znaleźć na stronie: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/ (zewnętrzny link do Google).

8. Osadzanie filmów z YouTube

Na naszych stronach internetowych korzystamy z usługodawcy YouTube LLC z siedzibą w USA (w serwisie YouTube) do umieszczania filmów. Podczas odtwarzania takiego filmu YouTube wyśle plik cookie do przeglądarki (patrz punkt  5 niniejszej Polityki prywatności). Za pomocą tego pliku cookie YouTube może rozpoznać użytkownika odwiedzającego YouTube lub dowolną inną witrynę internetową z osadzonymi filmami z YouTube. W dowolnym momencie możesz usunąć pliki cookie z przeglądarki. Informacje na temat przetwarzania twoich danych przez YouTube możesz znaleźć na stronie YouTube: www.youtube.com (zewnętrzny link do YouTube).

YouTube LLC jest objęta autocertyfikacją Google Inc. w ramach Tarczy Prywatności UE / USA. Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przekazywanie danych przez administratora lub podmiot przetwarzający w Unii Europejskiej organizacjom w USA, które same zatwierdziły swoją przynależność do programu Tarczy Prywatności UE/USA , na którą składają się Zasady Ochrony Prywatności wydane przez  Departamentem Handlu Stanów Zjednoczonych i zobowiązały się do ich przestrzegania, są dozwolone. Firma Google sama potwierdziła swoją zgodność z Tarcza Prywatności UE/USA i zobowiązała się do przestrzegania jej zasad.

9. Szyfrowanie

Dane wstawiane na naszej stronie są przesyłane w postaci zaszyfrowanej (SSL). Podejmujemy środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia naszej strony internetowej i innych systemów przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem danych przez nieuprawnione osoby.

10. Kategorie odbiorców danych osobowych; transfer danych do kraju trzeciego

Usługodawcy i podmioty pomocnicze współpracujące z nami  w związku ze stroną internetową, np. dostawcy hostingu, agencje, dostawcy usług IT oraz usługodawca wymieniony w pkt. 6 do 8 niniejszej Polityki prywatności mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych. Jednak o ile ci usługodawcy i agenci pomocniczy przetwarzają dane w naszym imieniu, działają tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i zawarliśmy z nimi odpowiednie umowy. Dotyczy to odpowiednio usługodawców, którzy mają siedzibę w państwie trzecim (poza UE / EOG).

11. Twoje prawa

Zgodnie z Art. 15 RODO masz prawo do bezpłatnego dostępu do twoich danych osobowych i informacji o ich przetwarzaniu. Ponadto zgodnie z Art. 16 do 18 RODO masz prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, jak również do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia ich przetwarzania.

Zgodnie z warunkami określonymi w Art. 20 RODO, masz prawo do otrzymywania danych osobowych dotyczących Ciebie, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym  formacie i możliwym do odczytu maszynowego oraz masz prawo do przesłania tych danych do innego administratora bez przeszkód z naszej strony.

Ponadto zgodnie z Art. 21 RODO masz prawo do wyrażenia w dowolnym momencie sprzeciwu , z przyczyn leżących po Twojej stronie,  wobec przetwarzania twoich danych osobowych, które opiera się na lit. e) lub f) Art. 6ust. 1 RODO, w tym profilowania w oparciu o te przepisy. Będziemy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi wnioskami, jeżeli i w zakresie, w jakim takie postepowanie jest wymagane przez obowiązujące przepisy ustawowe. W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z Art. 21 ust. 2. RODO, masz prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych w związku z tego rodzaju marketingiem, który obejmuje profilowanie w zakresie związanym z marketingiem bezpośrednim.

Prosimy kierować wszelkie prośby dotyczące danych osobowych na adresy kontaktowe wymienione na początku niniejszej Polityki prywatności lub poprzez naszą stronę internetową.

Każdy podmiot danych osobowych ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w sprawie domniemanego naruszenia.

12. Okres przechowywania danych i rutynowe usuwanie

O ile nie jest to wyraźnie powiedziane powyżej, przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe tylko przez okres, który jest wymagany do realizacji celu przetwarzania, lub w takim zakresie, w jakim ustawowe przepisy wymagają od nas przetwarzania i / lub przechowywania takich danych.

Jeżeli cel przetwarzania nie będzie już obowiązywać lub upłynie obowiązujący przewidziany przez prawo wymóg przechowywania, będziemy rutynowo usuwać dane lub ograniczać przetwarzanie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.