S.A. Cimenteries CBR Cementbedrijven N.V. z siedzibą pod adresem at Parc de l’Alliance, Boulevard de France 3 – 5, 1420 Braine-l’Alleud, Belgia oraz HeidelbergCement AG Berliner Strasse 6, 69120 Heidelberg, Niemcy (dalej zwani „HeidelbergCement”) przywiązują dużą wagę do ochrony danych osobowych i ściśle przestrzegają wymogów prawa w dziedzinie ochrony danych.

Dane osobowe stanowią informacje osobiste lub rzeczowe należące do określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacje te mogą zawierać imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub datę urodzenia. Informacje, które nie są bezpośrednio lub pośrednio powiązane z tożsamością użytkownika, np. ulubione strony internetowe lub liczba użytkowników na stronie, nie stanowią danych osobowych.

Dane osobowe są gromadzone tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne. Pod żadnym warunkiem gromadzone dane nie są sprzedawane lub przekazywane osobom trzecim z powodów innych niż te wymienione w niniejszej Polityce.

Poniższa deklaracja pokazuje, w jaki sposób gwarantujemy ochronę danych oraz jakie dane są gromadzone i w jakim celu.

Przetwarzanie danych na niniejszej stronie

HeidelbergCement automatycznie gromadzi i przechowuje informacje przekazywane nam przez przeglądarkę użytkownika z plików logowania do serwerów, tj.:

  • typ/wersję przeglądarki,
  • używany system operacyjny,
  • link polecający (wcześniej odwiedzana strona),
  • nazwę hosta odwiedzającego komputera (adres IP),
  • czas zapytania serwerowego.

HeidelbergCement nie jest w stanie przypisać tych danych do konkretnych osób. Dane te nie są łączone z innymi danymi. Ponadto dane te są usuwane po przeprowadzeniu analizy statystycznej. Dodatkowe szczegółowe dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail lub zdjęcia, nie są gromadzone, chyba że zostały one dobrowolnie przekazane przez użytkownika, np. jako część rejestracji, ankiety, konkursu, zawierania umowy lub prośby o informacje.

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia analitycznego Google Analytics opracowanego przez firmę Google Inc. („Google”). Narzędzie Google Analytics korzysta z plików cookies, tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika, które umożliwiają analizowanie sposobu korzystania ze strony internetowej. Informacja generowana przez pliki cookies na temat tego, w jaki sposób dany użytkownik korzysta z niniejszej strony internetowej (w tym adres IP) zostaje przesłana na serwer firmy Google w USA, gdzie jest przechowywana. Firma Google gwarantuje zgodność z amerykańskim programem Safe Harbour w zakresie otrzymywania i ochrony danych osobowych pochodzących z obszaru UE. Firma Google wykorzystuje przesyłane informacje w celu dokonywania oceny korzystania z danej strony internetowej, sporządzania raportów na temat ruchu na stronie dla operatorów stron, a także w celu świadczenia innych usług związanych z daną stroną internetową oraz korzystaniem z Internetu. W uzasadnionych przypadkach firma Google przekazuje gromadzone informacje firmom zewnętrznym, np. jeżeli wymaga tego obowiązujące prawo lub jeżeli firma zewnętrzna zajmuje się przetwarzaniem danych na zlecenie Google. Google nie łączy adresu IP użytkownika z pozostałymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może odmówić instalacji plików cookies poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej. Niemniej należy pamiętać o tym, że w takim przypadku pełna funkcjonalność strony internetowej może nie być dostępna. Korzystając z niniejszej strony internetowej, uzytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych gromadzonych na jego temat przez Google w sposób oraz w celach opisanych powyżej.

Można wycofać zgodę dla Google Analytics na gromadzenie i przechowywanie danych w każdej chwili przy użyciu wtyczki do przeglądarki dostępnej na stronie http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Ponadto niniejsza strona używa anonimowych funkcji dla adresów IP w celu zapewnienia, że mogą one być przetwarzane przez Google w skróconej formie, aby całkowicie wykluczyć możliwość nawiązania połączenia z osoba trzecią.

Użycie i ujawnienie danych osobowych

Dane osobowe dostarczone przez użytkownika są używane wyłącznie w celu technicznego zarządzania stroną oraz aby spełniać życzenia i wymagania użytkownika, np. odpowiadając na zapytania. Dodatkowo informacje przekazane przez udział w konkursie zostaną przetworzone w celach ewaluacyjnych oraz publikacji projektu.

Możemy ujawniać dane osobowe (i) dla celów zawierania umowy (ii) za wyraźną pisemną zgodą użytkownika, (iii) jeśli wymaga tego od nas prawo, oraz (iv) osobom trzecim, które świadczą usługi HeidelbergCement, i (v) innym stronom internetowym (w tym mediom społecznościowym, takim jak Facebook lub LinkeIn) lub w przypadku gdy wierzymy, że ujawnienie danych jest niezbędne lub pomocne do zapobieżenia szkodom fizycznym lub stratom finansowym, bądź też gdy jest związane z dochodzeniem w sprawie domniemanego lub faktycznego przestępstwa.

Ponadto dane osobowe mogą zostać ujawnione w przypadku publikacji badań przekazanych nam przez użytkownika. Możemy także ujawniać dane osobowe innym jednostkom HeidelbergCement Group do celów powiązanych z tymi, dla których użytkownik przekazał je nam. Niektóre z tych jednostek znajdują się w krajach, w których ochrona danych nie jest zapewniana na takim samym poziomie jak w krajach EOG. Użytkownik rozumie i zgadza się na taki międzynarodowy transfer swoich osobistych danych poprzez przesłanie informacji za pomocą strony internetowej Quarry Life Award.

Pliki cookies/Ciasteczka

Niektóre z tych stron używają tak zwanych ciasteczek. Mają one za zadanie ułatwić użytkownikowi korzystanie z Internetu, zwiększając efektywność i bezpieczeństwo. Ciasteczka to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika i przechowywane przez przeglądarkę internetową. Większość stosowanych przez nas ciasteczek to tzw. ciasteczka sesyjne. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu korzystania z Internetu. Ciasteczka nie są szkodliwe dla komputera i nie zawierają wirusów. Jeśli użytkownik nie chce, aby ciasteczka były przechowywane na twardym dysku jego komputera, może w tym celu dostosować ustawienia przeglądarki.

Aktualizacje Quarry Life Award

Jeśli użytkownik chce otrzymywać aktualizacje oferowane na stronie, musi podać ważny adres e-mail, którego jest właścicielem lub którego właściciel wyraża zgodę na otrzymywanie aktualizacji. W każdej chwili użytkownik może wycofać zgodę na przechowywanie swoich danych osobowy i adresu e-mail, kontaktując się z quarrylifeaward@heidelbergcement.com.

Bezpieczeństwo

W ramach administracji naszymi stronami internetowymi podjęliśmy działania techniczne i organizacyjne, aby chronić dane użytkownika przed celowymi lub przypadkowymi manipulacjami, dostępem nieupoważnionych osób trzecich, utratą, zniszczeniem lub zmianą. Ciągle ulepszamy nasze zabezpieczenia wraz z postępem technicznym.

Prawa użytkownika

Użytkownik posiada prawo dostępu do danych dotyczących jego osoby oraz prawo uzyskania informacji w każdym czasie na temat danych odnoszących się do jego osoby, ich źródła i odbiorców, a także celu ich gromadzenia. Ponadto użytkownik posiada prawo do zwrócenia się z wnioskiem o wniesienie poprawek do nieprawidłowych danych lub do niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie. Można skorzystać z tych praw, kontaktując się z quarrylifeaward@heidelbergcement.com. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub odmowy dostępu do danych lub ich poprawienia w przypadku bezpodstawnych lub dokuczliwych wniosków, a także w inny sposób dopuszczony obowiązującymi przepisami.

Informacje dodatkowe

Cenimy sobie zaufanie użytkowników, chętnie więc odpowiemy na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych. W przypadku pytań nieobjętych niniejszą polityką prywatności lub chęci uzyskania szczegółowych informacji w innej sprawie prosimy skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres quarrylifeaward@heidelbergcement.com.

© CBR Cementbedrijven N.V., Bruksela i HeidelbergCement AG, Heidelberg. Wszelkie prawa zastrzeżone.