W warstwie ściółki obszarów leśnych grzyby, mchy i nisko pienne rośliny stanowią siedlisko dla insektów, pająków, płazów i małych ssaków. Warstwa runa, na którą składają się trawy, paprocie, rośliny kwietne i młode drzewa, stanowi głównie źródło pokarmu dla dzikich zwierząt.

Warstwa podszytu dorasta do wysokości około 3 metrów, składa się z krzewów, takich jak czarny bez, głóg lub leszczyna i stanowi źródło pożywienia dla objętej ochroną orzesznicy, a także ptaków i insektów. Warstwa drzew to ostatnia i największa warstwa lasu, której przezierność determinuje strukturę i różnorodność gatunkową warstw niższych. Tworzy ona siedlisko dla ptaków drapieżnych, nietoperzy, kun leśnych, wiewiórek i insektów.