Połączenie traw i ziół ma wielkie znaczenie dla bioróżnorodności ze względu na rodzaje biotopów, które coraz rzadziej można odnaleźć w krajobrazie hodowlanym z powodu intensywnego użytkowania, drenażu lub opustoszenia. Obszary ściółkowe i podmokłe łąki reprezentują cenne siedliska dla rodzimych gatunków zwierząt, takich jak czajka i pokląskwa, a także dla motyli i koników polnych. Płazy, np. żaba trawna, także korzystają z łąk jako siedliska letniego, ponieważ wilgotna, a nawet mokra gleba to doskonałe miejsce do ukrycia.