Biotopy roślin drzewiastych występujących po środku krajobrazów rolniczych lub dużych obszarów znacznie zwiększają bioróżnorodność. Wiele rzadkich gatunków motyli, żuków, gadów i ptaków, jak gąsiorek, a także ssaków, jak nietoperze, wykorzystuje rośliny drzewiaste jako ochronny teren rozrodu i polowań. Owoce krzewów z tego obszaru są ich podstawowym pożywieniem. Trawy i zioła na krawędziach lasów oraz w ich poszyciu są domem dla licznych insektów, które z kolei stanowią pożywienie dla innych zwierząt. W ten sposób nawet niewielki biotop roślin drzewiastych może zawierać dużą liczbę gatunków zwierząt i roślin.