Obszary skaliste, strome ściany skalne i protogleby (gleby niedojrzałe) w obszarze kopalni oferują siedlisko dla określonego gatunku zwierząt i roślin. Strome ściany skalne, na przykład, uformowane z nieskonsolidowanej skały, stanowią ważny teren rozrodu dla gatunków ptaków budujących gniazda w postaci nor, np. brzegówka zwyczajna, a także dla dzikich pszczół. Skarpy stanowią miejsce gniazdowania dla gatunków ptaków rozmnażających się wśród skał, takich jak puchacze, kawki i pustułki, a zagrożone gatunki roślin, np. dziewięćsił bezłodygowy lub ukwap dwupienny – można odnaleźć na skalistych pagórkach i usypiskach skalnych. Otwarte tereny protogleby są cennym siedliskiem dla licznych gatunków ptaków, koników polnych, biegaczowatych oraz pająków.