Skromne obszary łąk odgrywają istotną rolę w zachowaniu równowagi ekologicznej. Różnorodność ich struktury oraz gatunków tworzy ważne siedlisko dla zwierząt objętych ochroną, np. dzikich pszczół, siwoszka błękitnego lub jaszczurki zwinki. Niektóre rośliny, np. orchidee lub sasanki, odnajdują swoją niszę ekologiczną w tych „ekstremalnych” warunkach. Z powodu tolerancji na suszę i brak składników odżywczych udaje im się stworzyć siedlisko niedostępne dla innych roślin. Ludzie odnoszą korzyści z (lekarskich) ziół spotykanych w tych rejonach, np. arniki.