Biotopy terenów podmokłych występujące w kopalniach są tworzone głównie przez gatunki trzcin, wysokie rośliny wieloletnie oraz gaje wierzbowe. Poza wielorakimi gatunkami ślimaków, ważek, płazów oraz innych insektów, oferują one tereny rozrodu oraz wystarczającą ilość pożywienia dla różnych gatunków ptaków. Często ukryte stawy są najbardziej odpowiednim domem dla ważek i płazów, takich jak kumak górski, traszka grzebieniasta lub ropucha szara. Jeziora stanowią miejsce wypoczynku i teren polowania dla ptaków, takich jak kormorany, czapla siwa i rybitwa rzeczna.