Obszary wydobywcze jako siedliska

Podczas wydobywania minerałów zmieniamy środowisko i krajobraz. Wydobywając surowce, działamy z największą ostrożnością i zwracamy szczególną uwagę na istniejącą na danym obszarze bioróżnorodność. Wiele zwierząt i roślin czerpie korzyści z naszej działalności w sektorze kopalnictwa dzięki powstającym w ten sposób różnym siedliskom.

Różnorodne nisze ekologiczne stanowią schronienie dla wielu gatunków zwierząt i roślin, które trudno byłoby im znaleźć poza naszymi kopalniami. Niektóre z tych gatunków to: brzegówka zwyczajna, żołna, puchacz, sokół wędrowny, kumak górski, ropucha paskówka oraz Ophrys apifera i inne rzadkie odmiany orchidei.

Zanim dany obszar zostanie przygotowany pod powstanie kopalni, działania firmy HeidelbergCement muszą zostać poddane ocenie oddziaływania na środowisko. Szczegółowy plan zagospodarowania poużytkowego jest częścią procedury autoryzacji i określa nowe idee rehabilitacji i renaturyzacji. Wynikiem ochrony oraz tworzenia cennych siedlisk jest promocja naturalnej flory i fauny obszaru otaczającego kopalnię.

Siedliska o wyjątkowych warunkach do życia

Aby odpowiednio przeprowadzać proces renaturyzacji i rehabilitacji kopalni, należy zaznajomić się z poszczególnymi siedliskami i warunkami do życia w nich. Różnorodne siedliska, w których osiedlają się zwierzęta i rośliny, można podzielić na następujące grupy: