Partnerstwo to klucz do sukcesu w realizacji współczesnych idei restauracji środowiska naturalnego. Współpraca ze stronami zainteresowanymi, takimi jak organy wydające zezwolenia, opinia publiczna oraz organizacje działające na rzecz ochrony przyrody, podnosi świadomość możliwości wzbogacenia bioróżnorodności w obiektach wydobywczych.

Oprócz licznych przykładów partnerstwa, jakie spółki należace do HeidelbergCement stworzyły na szczeblach lokalnych  w poszczególnych krajach , w 2011 roku HeidelbergCement rozpoczął europejskie partnerstwo z BirdLife International. W 2014 r. partnerstwo zostało rozszerzone na Afrykę i Azję. Jednym z kluczowych projektów było wspólne zbadanie bliskości wszystkich naszych kopalń  w Europie, Azji i Afryce o wysokich wskaźnikach bioróżnorodności. Dzięki tym ćwiczeniom udało się nam lepiej ocenić nasze oddziaływanie i ustalić priorytety  naszych  działań.

Od 2012 r. podpisano ponad 20 wspólnych projektów współpracy i partnerstwa z lokalnymi partnerami BirdLife oraz kilka  innych  porozumień z  uniwersytetami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się środowiskiem.

Przeczytaj więcej o:

Bioróżnorodność w Dobrej Firmie

HeidelbergCement jest członkiem inicjatywy Bioróżnorodność w Dobrej Firmie od 2008 r. Ta inicjatywa rozpoczęta podczas dziewiątej Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (CoP 9) miała na celu zwiększenie zaangażowania sektora prywatnego w zachęcanie firm do wprowadzania ochrony środowiska i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej do ich systemu zarządzania oraz do dzielenia się doświadczeniami.

Następnie w firmie HeidelbergCement wydano publikację wewnętrznych instrukcji dotyczących implementacji zarządzania bioróżnorodnością, co przetarło szlak dla innych firm z naszego sektora. Od tamtej pory nasze jednostki operacyjne podjęły się implementacji wielu projektów mających na celu wprowadzenie zgodnych praktyk zarządzania bioróżnorodnością, znaczących wskaźników oraz planów działania. 

Podjęte działania i zawarte partnerstwa obejmą cały świat, co będzie stanowiło wkład HeidelbergCement w walkę przeciwko ciągłej utracie bioróżnorodności oraz pozwoli nam poprowadzić przemysł ku odpowiedniemu zarządzaniu bioróżnorodnością.