HeidelbergCement opracowuje ideę planów zarządzania bioróżnorodnością (BMP) od 2009 r. dla wszystkich własnych obiektów wydobywania minerałów w Europie zlokalizowanych na obszarach lub w sąsiedztwie obszarów Natura 2000. BMP zawiera odwzorowanie kartograficzne obiektu oraz ocenę różnych typów siedlisk w nim występujących. Następnie opracowywane i implementowane są metody zarządzania mające na celu promocję i ochronę wybranych siedlisk oraz powiązanych z nimi gatunków z jednoczesnym uwzględnieniem wymogów dotyczących wydobycia minerałów i surowców. Dzięki tym planom skutki oddziaływania naszych akcji na gatunki roślin i zwierząt stały się łatwe do zmierzenia i przewidzenia.