Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej są sprawdzane i aktualizowane przez HeidelbergCement AG and CBR Cementbedrijven N.V. (dalej:) „HeidelbergCement”) regularnie i z należytą starannością. Niemniej dane te mogą ulec zmianom w okresie interwencyjnym. HeidelbergCement nie daje gwarancji dokładności, aktualności, czy kompletności udostępnionych na stronie informacji. Tym samym HeidelbergCement nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie gwarantuje dokładności, aktualności czy kompletności udostępnionych informacji. HeidelbergCement nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio podczas użytkowania niniejszej strony internetowej, jeśli nie wynikają one z umyślnego działania lub rażącej niedbałości. Dotyczy to także stron internetowych, do których można dotrzeć posługując się hyperlinkami. HeidelbergCement nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których można dotrzeć posługując się hyperlinkami.

W przypadku gdy nasze strony internetowe zawierają linki do stron osób trzecich, należy zauważyć że HeidelbergCement nie posiada kontroli nad treścią stron zewnętrznych i tym samym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich legalność, dokładność, czy kompletność i dlatego niniejszym wyraźnie zrzekamy się odpowiedzialności z tytułu wszelkiego rodzaju zawartości na stronach internetowych i ich nie popieramy. Tym samym zalecamy zwracanie szczególnej uwagi na warunki użytkowania, politykę prywatności oraz inne informacje prawne zawarte na tych stronach.

HeidelbergCement zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełnienia informacji zawartych na niniejszej stronie w każdym czasie i bez uprzedzenia.

Zawartość i budowa strony Quarry Life Award jest chroniona prawami autorskimi.

W szczególności zabrania się zmiany i powielania informacji lub danych oraz użycia tekstów (w całości lub ich części), zdjęć lub grafik bez wcześniejszej zgody HeidelbergCement. HeidelbergCement wyraźnie zgadza się na kopiowanie i użytkowanie tekstów i zdjęć udostępnionych w sekcji „Aktualności” w celach medialnych i prasowych. Niniejsza strona internetowa zawiera jedną lub więcej stron interaktywnych, takich jak tablice ogłoszeń, grupy dyskusyjne, fora, społeczności i/lub inne usługi komunikacyjne. Użytkownik zgadza się na użytkowanie tych usług jedynie w celu wysyłania i otrzymywania wiadomości oraz wysyłania materiałów, które są odpowiednie i związane z konkretną usługą, obszarem, grupą, forum, społecznością lub inną usługą komunikacyjną. W związku z powyższym, zabrania się:

publikowania, zamieszczania, przekazywania, rozprowadzania lub rozpowszechniania materiałów lub informacji o charakterze niestosownym, obraźliwym, szkalującym, obscenicznym, nieprzyzwoitym lub niezgodnym z prawem,
przekazywania plików zawierających programy lub inne materiały chronione prawami własności intelektualnej lub prawem do prywatności i unikania rozgłosu, o ile nie posiada się lub nie kontroluje praw do takich materiałów lub nie posiada się zgody na ich wykorzystywanie,
wysyłania plików zawierających wirusy lub przesyłania uszkodzonych plików lub podobnego oprogramowania lub programów, które mogą zakłócać działanie innego komputera,
pobierania jakichkolwiek plików zamieszczonych przez innego użytkownika, korzystającego z forum, o których użytkownik wie lub powinien wiedzieć, że ich rozpowszechnianie w ten sposób jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
szkalowania, znieważania, dręczenia, prześladowania, zastraszania innych osób lub naruszania ich praw (np. prawa do prywatności i wizerunku publicznego),
fałszowania lub usuwania informacji dotyczących praw autorskich, właściwych informacji prawnych lub innych stosownych informacji, oznaczeń właściciela lub etykiet źródła oprogramowania, lub innych materiałów zawartych w wysyłanym pliku.

W przypadku naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad lub użytkowania strony w sposób nielegalny HeidelbergCement zastrzega sobie prawo do podjęcia czynności prawnych wynikających z podjętych przez użytkownika działań. W związku z powyższym użytkownik sam będzie odpowiedzialny za prawne konsekwencje lub szkody wynikające z tych działań.

HeidelbergCement nie ma obowiązku monitorowania stron interaktywnych i/lub innych usług komunikacyjnych. Niemniej HeidelbergCement zastrzega sobie prawo w każdym czasie do ujawniania informacji, które HeidelbergCement uzna za niezbędne do spełnienia wymogów stosownego prawa, przepisów wynikających z postępowania prawnego lub nakazu administracyjnego lub do zmieniania, odmowy zamieszczenia lub usunięcia informacji lub materiałów w całości lub w części.

© CBR Cementbedrijven N.V. i HeidelbergCement AG, Heidelberg. Wszelkie prawa zastrzeżone.